Χαιρετισμός της Διευθύντριας του ΠΜΣ στην Εκδήλωση Υποδοχής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών 2016-2017

Αγαπητές Μεταπτυχιακές Φοιτήτριες,

Σας καλωσορίζω και σας συγχαίρω για την επιτυχία σας στην συμμετοχή του ΠΜΣ του Τμήματός μας.

Με την ιδιότητά μου ως Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών, σας καλωσορίσω στο Τμήμα ΚΔΠΕ του ΔΠΘ. Το Τμήμα ΚΔΠΕ του ΔΠΘ, αν και είναι ένα από τα νεότερα σχετικά Τμήματα, είναι ήδη ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας στο αντικείμενό του. Τα 26 (εγγεγραμμένα) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, είναι καταξιωμένα στην Ελλάδα και εξαιρετικά ανταγωνιστικά διεθνώς. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση για τα αντικείμενα που θα μελετήσουν, αλλά και να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα επίπεδα διαφόρων υπηρεσιών όπου θα εργαστούν. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάςεπιστημόνων που θα πρωταγωνιστήσει στην επιστημονική, κοινωνική, πολιτική, οικονομική ζωή του τόπου και θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική στο σημερινό διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού που προσφέρεται στο Τμήμα μας είναι πολύ φιλόδοξο και προσφέρει ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη γνώση σε όλο το φάσμα και τις πτυχές των αντικειμένων που ασχολείται. Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τεκμηριωμένες ειδικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις και την έρευνα στο χώρο των γνωστικών πεδίων Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας. Έμφαση δίνεται στην προαγωγή της διεπιστημονικής και συγκριτικής έρευνας σε θέματα κοινωνικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και σε θέματα παρέμβασης για την ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από τις φυσικές, πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες τους, και για την ευημερία των ίδιων και των οικογενειών τους.

Από φέτος,το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ έχει τύχει αναθεώρησης και ενίσχυσής του με αναδόμηση των διδασκομένων μαθημάτων και με την προσθήκη περαιτέρω ειδίκευσης στις κατευθύνσεις. Βασίζεται σε δύο αλληλοϋποστηριζόμενους πυλώνες/κατευθύνσεις:

  1. Η κατεύθυνση «Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων» παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση (management) κοινωνικών προγραμμάτων στους βασικούς τομείς της κοινωνικής πολιτικής (κοινωνική ασφάλεια, υγεία, κοινωνική φροντίδα κ.ά.). και διοίκησης, του δημόσιου και ιδιωτικού management, της ανάλυσης των οργανισμών και της οικονομικής επιστήμης με σκοπό την καλλιέργεια εξειδικευμένης θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με την ανάπτυξη και διαχείριση κοινωνικών προγραμμάτων. Η κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί στην εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στον κρίσιμο τομέα της άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
  2. Η κατεύθυνση «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση» παρέχει εξειδικευμένη θεωρητική και τεκμηριωμένη γνώση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών της κοινωνικής εργασίας με επίκεντρο τη λειτουργία των μονάδων εκπαίδευσης ως συμμετοχικών, οικο-αναπτυξιακών πλαισίων δράσης διεπιστημονικής και διακοινοτικής συνεργασίας. Ειδικότεροι στόχοι της είναι η παροχή ολόπλευρης γνώσης για την πρόληψη-πρώιμη παρέμβαση και συμπερίληψη "όλων" των μαθητών (παιδιών, εφήβων και εκείνων σε κίνδυνο πρώιμης διακοπής, ή περιθωριοποίησης) στο σχολείο, και για την επανάκτηση της λειτουργικότητας των μαθητών και του περιβάλλοντός τους, οικογενειακού, σχολικού και κοινωνικού, ύστερα από απώλειες και πλήγματα που προκαλούν οι καταστάσεις κρίσης και η μακροχρόνια στέρηση. Η κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί στην εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού (σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί) για τη στελέχωση των μονάδων εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, των ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, ΣΜΕΑ καθώς και των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, ψυχικής υγείας, απεξάρτησης και δικαιοσύνης παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων.

Ως εκσυγχρονισμένο από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το νέο μας πρόγραμμα διαθέτει καινοτομίες. Η φιλοσοφία του νέου προγράμματος στηρίζεται στον δυναμικό συνδυασμό της δια ζώσης διδασκαλίας με την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. Ο συνδυασμός αυτός αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση για το τμήμα μας και ανταποκρινόμενοι στις καταγεγραμμένες ανάγκες των εν δυνάμει εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων αποφασίσαμε να το εφαρμόσουμε. Είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει.

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα,εκ των οποίων τα δύο στηρίζονται στην διδασκαλία και κατά τοτρίτο εκπονείται η διπλωματική εργασία, ως προϊόν έρευνας της κάθε κατεύθυνσης του προγράμματος. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση των τριών εξαμήνων οδηγούν στην ουσιαστική εξειδίκευση του διπλώματος κάθε αποφοίτου.

Το εκσυγχρονισμένο ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» με τις εξής κατευθύνσεις:

  1. Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων
  2. Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση

Οι κατευθύνσεις που προσφέρονται είναι στην πρώτη γραμμή των μεταπτυχιακών σπουδών στα διεθνή και ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Τα γνωστικά εργαλεία που προσφέρονται στους φοιτητές/τριες τούς επιτρέπουν να κατανοήσουν βαθιά τις νέες αναδυόμενες συνθήκες των επιστημονικών πεδίων που τους ενδιαφέρουν συμπεριλαμβανομένων όλων των συνιστωσών που τις επηρεάζουν.

Πέρα από τα μαθήματα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα υποστηρίζεται από μια σειρά δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία και εμπειρία στον φοιτητή: σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικές εκδρομές, πρακτική άσκηση μέσω project και άλλα. Οι διπλωματικές εργασίες, επιπλέον, στοχεύουν σε εξειδικεύσεις που ενδιαφέρουν τους αποφοίτους ανάλογα με τους σκοπούς τους στα επαγγελματικά πεδία. Τέλος, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ενθαρρύνει τους φοιτητές/τριεςνα αποκτήσουν εκείνα τα εργαλεία γνώσης που θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον και να αποτελέσουν προστιθέμενη αξία για τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες με τις οποίες θα συνεργασθούν. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί τόσο στην επιστημονική ανάπτυξη των μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και στη δημιουργία ειδικών επιστημόνων που θα συμβάλουν στη πρόοδο της χώρας.

Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν παρουσιάζουμε ένα σύγχρονο, ανανεωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που είναι διεπιστημονικό, πολύπτυχο, με φιλοδοξίες και αρκετές προσδοκίες.

Εύχομαι σε όλους και όλες καλή και δημιουργική φοίτηση και εμπειρία.

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Σεβαστή Χατζηφωτίου

Αναπλ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας
ΔΠΘ