Προσεχείς συναντήσεις

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

12b-shadowed.png

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακ. έτος 2017-2018

Στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα γνωστικά πεδία της "Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας" (ΦΕΚ Β' 1495/26.5.2016), σύμφωνα με απόφαση της ΣΕΣ (συνεδρίαση 1η 1.6.2016).